ความร่วมมือกันระหว่างเมืองชิโมะโนะเซคิและเมืองคิตะคิวชู สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ภายในพื้นที่ช่องแคบคันมงให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไร้พรมแดน เป็นเว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์ และบทความต่างๆ ที่แนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือช่องแคบคันมง คณะกรรมการภาพยนตร์ความร่วมมือคันมง

LANGUAGE ??? ?? ??? ???????? ???????? ???
  • ?????????

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือความคิดเห็นที่ต้องการสอบถามจากความร่วมมือคันมง กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียน
หากต้องการอีเมล์ตอบกลับ กรุณาเขียนระบุอีเมลของท่านลงในช่องอีเมล์แอดเดรส

ชื่อ
อีเมล
ชื่อบริษัท
รายละเอียดการติดต่อสอบถาม
ยืนยันการส่ง
  

ในระหว่างการถ่ายทำอาจเกิดความล่าช้าในการตอบกลับอีเมล์นานกว่า 10 วัน
ผู้ที่ต้องการคำตอบเร่งด่วน ขอความกรุณาติดต่อมายังสำนักงาน (+81-93-582-2389)

????????????????????????????????
??????????????

คิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชัน

แผนกวางแผนวัฒนธรรม ฝ่ายกีฬาวัฒนธรรมชาวเมืองเมืองคิตะคิวชู, 1-1,
โจไน, เขตโคะคุระคิตะ, เมืองคิตะคิวชู, 803-8501
Tel.: +81-93-582-2389 Fax: +81-93-581-5755
URL: http://kitakyu-fc.com
E-mail: kfc@kitakyu-fc.com

?????????????

สำนักงานชิโมะโนะเสะขิฟิล์มคอมมิชชัน


แผนกพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชิโมะโนะเสะขิ, 5-6, ทะนะกะมะชิ, เมืองชิโมะโนะเสะขิ, จังหวัดยะมะกุชิ 750-0008
Tel.: +81-83-231-1350 Fax: +81-83-231-1853
E-mail: sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp